Twee jaar ClubEthics: een project met groeiende impact

Gepubliceerd op vrijdag 9 juni 2023

Twee jaar ClubEthics: een project met groeiende impact

Gepubliceerd op vrijdag 9 juni 2023

Twee jaar geleden werd ClubEthics gelanceerd met vier Amsterdamse clubs die zich aansloten bij onze missie om gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen voor een veilig en inclusief nachtleven. Sindsdien hebben maar liefst 12 Amsterdamse clubs zich bij ons programma aangesloten, en dit aantal blijft groeien. De eerste clubs zijn inmiddels begonnen met het ontwikkelen en implementeren van hun beleid op het gebied van sociale veiligheid, na het volgen van diverse trainingen en bijeenkomsten. We kijken met trots terug op de impact die we tot nu toe hebben gemaakt

Nieuwe clubs

De animo onder clubs voor ClubEthics is groot. Er zijn nu 12 deelnemende clubs en we zullen ook dit jaar weer uitbreiden met nieuwe clubs. Uit de kwartaalbijeenkomsten en de jaarlijkse evaluatie onder deelnemende clubs, blijkt dat clubs positief kijken naar hun deelname aan ClubEthics. Zij onderschrijven het belang en de meerwaarde van het programma. Met name de (kwartaal)bijeenkomsten, trainingen en de kennisuitwisseling tussen clubs worden genoemd. We zien dat invloed van ClubEthics ook reikt buiten de deelnemende clubs. Zo zijn er rave-organisaties, evenementen en festivals die na adviesgesprekken met ons, zelf ook aan de slag zijn gegaan met beleid voor sociale veiligheid, zoals het aanstellen van een vertrouwenspersoon tot het instellen van een awarenessteam. Dit jaar zal onder meer het teken staan van de uitbreiding van het programma, clubs begeleiden bij de implementatie van het beleid en protocol en de inhoudelijke doorontwikkeling van het project.

“ClubEthics opende de ogen van ons personeel en liet hen nadenken over onderwerpen waar ze niet eerder bij stilstonden, ook het verantwoordelijkheidsgevoel van het personeel groeide daarna ontzettend.”

 — deelnemende club, uit evaluatie ClubEthics Q4 2022

Impact

We zien in het nachtleven dat (naams)bekendheid van ClubEthics en de aandacht voor sociale veiligheid en inclusie in het nachtleven groeit. Niet alleen bij clubeigenaren, maar ook bij beleidsmakers en bezoekers. Dat zien we in het groeiende bereik van onze socialmedia-kanalen en aan de betrokkenheid tijdens onze publieke programma's in Pakhuis de Zwijger en SEXYLAND World. Volgende week lanceren we een campagne om ons programma nog breder onder de aandacht te brengen.

Educatie en bewustwording

Wij worden regelmatig gevraagd om onze kennis en expertise te delen. Tijdens gastcolleges en presentaties, zoals op de Universiteit Leiden, RADION, het Amsterdam Dance Event, Nightlife Policy Vlaanderen-Nederland, Envisioning Free Space conference en Stad Nach Acht in Zurich.

Ook hebben wij in 2022 samengewerkt met Universiteit Utrecht (voor het onderzoek financiële toegankelijkheid van het nachtleven) en heeft Marijn de Rooij haar afstudeeronderzoek gedaan naar hoe clubbezoekers meer bewust te maken van een veilig nachtleven.

Wij gaan ons de komende jaren inzetten op de uitbreiding van ons onderzoeks- en educatieprogramma's. Dit doen wij bijvoorbeeld door relevante data te verzamelen om onderzoek naar overlast in de nacht te ondersteunen.

In de media

ClubEthics is in 2022 uitgelicht in publicaties van de Groene Amsterdammer, Het Parool, AT5 en Vice. In radio- en televisie uitzendingen, zoals Spraakmakers op NPO Radio 1 en Children of the Night op  NPO3. Hiermee draagt ClubEthics bij aan het maatschappelijk agenderen van sociale veiligheid in het nachtleven.

“Bij de nachtclubs reikt het concrete beleid vaak niet verder dan een A4’tje goedbedoelde huisregels op de toiletdeur. Nieuwe initiatieven proberen daar verandering in te brengen. Zo lanceerde Stichting Nachtburgemeester Amsterdam vorige maand ClubEthics, een initiatief dat Safer Clubbing-trainingen aanbiedt.” 

— De Groene Amsterdammer, uit ‘De macht van de nacht’

Beleid

In de nachtvisie van Gemeente Amsterdam wordt ClubEthics genoemd als een bijzonder voorbeeld dat zich bezighouden met diversiteit, inclusiviteit en veiligheid in de nacht. Dit jaar zal ClubEthics een actieve rol spelen in de uitvoering van de Nachtvisie. Zoals het meetbaar maken van onze impact en het toevoegen van sociale veiligheid in het veiligheidsplan horeca dat momenteel wordt uitgewerkt. 

Beleidsmakers en nachtvertegenwoordigers uit andere steden, zoals Rotterdam, Utrecht, Haarlem en Groningen, hebben de afgelopen jaar interesse getoont in ClubEthics. Daarnaast gaan we de komende jaren aan de slag met de gemeente en stadsdelen om veiligere uitgaansgebieden te creëren.

We kijken terug op een periode waarin we ondanks vele veranderingen (zoals sluitingen van het nachtleven door covid) het project hebben zien uitgroeien tot een waardevol onderdeel van het Amsterdamse nachtleven. Onze dank gaat uit naar onze partners die dit project mede-mogelijk maken: Sexmatters, Gemeente Amsterdam, alle aangesloten clubs en alle geweldige mensen die (vrijwillig) een bijdrage hebben geleverd aan dit project.

Nieuwe clubs

De animo onder clubs voor ClubEthics is groot. Er zijn nu 12 deelnemende clubs en we zullen ook dit jaar weer uitbreiden met nieuwe clubs. Uit de kwartaalbijeenkomsten en de jaarlijkse evaluatie onder deelnemende clubs, blijkt dat clubs positief kijken naar hun deelname aan ClubEthics. Zij onderschrijven het belang en de meerwaarde van het programma. Met name de (kwartaal)bijeenkomsten, trainingen en de kennisuitwisseling tussen clubs worden genoemd. We zien dat invloed van ClubEthics ook reikt buiten de deelnemende clubs. Zo zijn er rave-organisaties, evenementen en festivals die na adviesgesprekken met ons, zelf ook aan de slag zijn gegaan met beleid voor sociale veiligheid, zoals het aanstellen van een vertrouwenspersoon tot het instellen van een awarenessteam. Dit jaar zal onder meer het teken staan van de uitbreiding van het programma, clubs begeleiden bij de implementatie van het beleid en protocol en de inhoudelijke doorontwikkeling van het project.

“ClubEthics opende de ogen van ons personeel en liet hen nadenken over onderwerpen waar ze niet eerder bij stilstonden, ook het verantwoordelijkheidsgevoel van het personeel groeide daarna ontzettend.”

 — deelnemende club, uit evaluatie ClubEthics Q4 2022

Impact

We zien in het nachtleven dat (naams)bekendheid van ClubEthics en de aandacht voor sociale veiligheid en inclusie in het nachtleven groeit. Niet alleen bij clubeigenaren, maar ook bij beleidsmakers en bezoekers. Dat zien we in het groeiende bereik van onze socialmedia-kanalen en aan de betrokkenheid tijdens onze publieke programma's in Pakhuis de Zwijger en SEXYLAND World. Volgende week lanceren we een campagne om ons programma nog breder onder de aandacht te brengen.

Educatie en bewustwording

Wij worden regelmatig gevraagd om onze kennis en expertise te delen. Tijdens gastcolleges en presentaties, zoals op de Universiteit Leiden, RADION, het Amsterdam Dance Event, Nightlife Policy Vlaanderen-Nederland, Envisioning Free Space conference en Stad Nach Acht in Zurich.

Ook hebben wij in 2022 samengewerkt met Universiteit Utrecht (voor het onderzoek financiële toegankelijkheid van het nachtleven) en heeft Marijn de Rooij haar afstudeeronderzoek gedaan naar hoe clubbezoekers meer bewust te maken van een veilig nachtleven.

Wij gaan ons de komende jaren inzetten op de uitbreiding van ons onderzoeks- en educatieprogramma's. Dit doen wij bijvoorbeeld door relevante data te verzamelen om onderzoek naar overlast in de nacht te ondersteunen.

In de media

ClubEthics is in 2022 uitgelicht in publicaties van de Groene Amsterdammer, Het Parool, AT5 en Vice. In radio- en televisie uitzendingen, zoals Spraakmakers op NPO Radio 1 en Children of the Night op  NPO3. Hiermee draagt ClubEthics bij aan het maatschappelijk agenderen van sociale veiligheid in het nachtleven.

“Bij de nachtclubs reikt het concrete beleid vaak niet verder dan een A4’tje goedbedoelde huisregels op de toiletdeur. Nieuwe initiatieven proberen daar verandering in te brengen. Zo lanceerde Stichting Nachtburgemeester Amsterdam vorige maand ClubEthics, een initiatief dat Safer Clubbing-trainingen aanbiedt.” 

— De Groene Amsterdammer, uit ‘De macht van de nacht’

Beleid

In de nachtvisie van Gemeente Amsterdam wordt ClubEthics genoemd als een bijzonder voorbeeld dat zich bezighouden met diversiteit, inclusiviteit en veiligheid in de nacht. Dit jaar zal ClubEthics een actieve rol spelen in de uitvoering van de Nachtvisie. Zoals het meetbaar maken van onze impact en het toevoegen van sociale veiligheid in het veiligheidsplan horeca dat momenteel wordt uitgewerkt. 

Beleidsmakers en nachtvertegenwoordigers uit andere steden, zoals Rotterdam, Utrecht, Haarlem en Groningen, hebben de afgelopen jaar interesse getoont in ClubEthics. Daarnaast gaan we de komende jaren aan de slag met de gemeente en stadsdelen om veiligere uitgaansgebieden te creëren.

We kijken terug op een periode waarin we ondanks vele veranderingen (zoals sluitingen van het nachtleven door covid) het project hebben zien uitgroeien tot een waardevol onderdeel van het Amsterdamse nachtleven. Onze dank gaat uit naar onze partners die dit project mede-mogelijk maken: Sexmatters, Gemeente Amsterdam, alle aangesloten clubs en alle geweldige mensen die (vrijwillig) een bijdrage hebben geleverd aan dit project.